סדרה

תיאטרון מנוי פתוח -8- יום חול 19/20
תיאטרון מנוי פתוח -8- יום חול
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש ‪₪‬ 794.00 ‪₪‬ 794.00
רגיל ‪₪‬ 674.00 ‪₪‬ 674.00
יציע ‪₪‬ 565.00 ‪₪‬ 565.00
אזרח ותיק חדש ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 564.00
אזרח ותיק מחדש ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 556.00
ניצולי שואה ‪₪‬ 556.00 ‪₪‬ 556.00
נכה צה"ל ‪₪‬ 556.00 ‪₪‬ 556.00