סדרה

תיאטרון מוצ"ש סדרה 8 - 18/19
תיאטרון מוצ"ש סדרה 8
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש ‪₪‬ 659.00 ‪₪‬ 859.00
רגיל ‪₪‬ 739.00 ‪₪‬ 739.00
יציע ‪₪‬ 619.00 ‪₪‬ 619.00
אזרח ותיק חדש ‪₪‬ 499.00 ‪₪‬ 594.00
אזרח ותיק מחדש ‪₪‬ 499.00 ‪₪‬ 594.00
נכה צה"ל ‪₪‬ 499.00 ‪₪‬ 594.00
ניצולי שואה ‪₪‬ 499.00 ‪₪‬ 594.00
קוד 6 ‪₪‬ 499.00 ‪₪‬ 609.00