סדרה

תיאטרון יום ה' סדרה 1 - 19/20
תיאטרון יום ה' סדרה 1
זמין במחירים הבאים
מנוי חדש ‪₪‬ 619.00 ‪₪‬ 794.00
רגיל ‪₪‬ 674.00 ‪₪‬ 674.00
יציע ‪₪‬ 565.00 ‪₪‬ 565.00
אזרח ותיק חדש ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 564.00
אזרח ותיק מחדש ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 556.00
ניצולי שואה ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 556.00
נכה צה"ל ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 556.00
קוד 6 ‪₪‬ 467.00 ‪₪‬ 572.00