סדרה

מנוי פתוח קולנוע תרבויות 18/19
מנוי פתוח קולנוע תרבויות
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 297.00 ‪₪‬ 297.00
אזרח ותיק חדש ‪₪‬ 297.00 ‪₪‬ 297.00
אזרח ותיק מחדש ‪₪‬ 242.00 ‪₪‬ 242.00
נכה צה"ל ‪₪‬ 242.00 ‪₪‬ 242.00
ניצולי שואה ‪₪‬ 242.00 ‪₪‬ 242.00