סדרה

מנוי פתוח מחול 18/19
מנוי פתוח מחול
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 398.00 ‪₪‬ 398.00
יציע ‪₪‬ 297.00 ‪₪‬ 297.00
אזרח ותיק חדש ‪₪‬ 398.00 ‪₪‬ 398.00
אזרח ותיק מחדש ‪₪‬ 345.00 ‪₪‬ 345.00
ניצולי שואה ‪₪‬ 345.00 ‪₪‬ 345.00
נכה צה"ל ‪₪‬ 345.00 ‪₪‬ 345.00