מידע נוסף
ישראל
ישראל
ישראל
מרצה: ד"ר מיכל יערי
צעירים בעולם הערבי מחפשים משמעות... גם בישראל.
סרט: לא פה לא שם.
מייסלון חמוד ישראל 2017
105 דקות
הגדלה

סל קניות

ערוך