העשרה ודעת קהילה

האב הקדמון

האב הקדמון האב האנושי הוא יוצא דופן. אצל קרובינו הקופים, כמו אצל רוב היונקים, אין אבות. בהרצאה ננסה להבין מדוע זה אחרת אצלנו, כיצד השתנה תפקידו של האבבדורות האחרונים, מהי השפעתה של אבהות טובה על הילדים, ומה עלול להשתבשבדרך.

מתי והיכן

בית העם רחובות
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 15 נובמבר
10:00