גיפט קארד
גיפט קארד
על ערך השובר להיות לא פחות מ ₪ 100.00